PL   

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Metoda ta opiera się na filozofii i teorii Ruchu Ludzkiego Rudolfa Labana i proponuje aktywności ruchowe, które koncentrują się na doświadczeniu jakości ruchu, również mocno jak na rozwoju fizycznej kontroli i jej świadomości oraz umiejętności interpersonalnych poprzez interakcje z innymi.

 W dniach 24 lipca i 16 sierpnia w Spółdzielni Socjalnej DobryDzień odbyły się zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Metoda ta opiera się na filozofii i teorii Ruchu Ludzkiego Rudolfa Labana i proponuje aktywności ruchowe, które koncentrują się na doświadczeniu jakości ruchu, również mocno jak na rozwoju fizycznej kontroli i jej świadomości oraz umiejętności interpersonalnych poprzez interakcje z innymi. Metoda oferuje uczestnikom możliwość rozwoju świadomości ciała i przestrzeni, budując tym samym zaufanie do własnego ciała i jego możliwości działania w otoczeniu. To zaufanie do siebie i przestrzeni poprawia „wizerunek ja” i wzmacnia pozytywne poczucie własnej wartości. Ruch Rozwijający kładzie również duży nacisk na rozwój pozytywnych relacji z innymi osobami poprzez wspólne doświadczenia ruchowe. Rozwijanie zaufania, zarówno do siebie jak i do innych oraz kreatywność to podstawowe założenia tej metody.

Więcej zdjęć z warsztów na Facebooku :)