PL   

Oferta dla firm

  OFERTA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „DOBRYDZIEŃ”

DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

 

Kompleksowe przygotowanie i realizacja projektów

 • * opracowanie koncepcji projektu i jego realizacji
 • * projektowanie  wieloźródłowego finansowania projektu, w tym

środkami wsparcia z:

  •              - programów krajowych,
  •              - programów Unii Europejskiej,
  •              - programów i funduszy innych donorów
 • * przygotowanie dokumentacji do aplikowania o wsparcie
 • * aplikowanie w imieniu klienta o wsparcie
 • * kuratela rozliczeń finansowych w projekcie

 

Profesjonalne opracowanie i wykonanie:

 • * biznesplanów
 • * studiów wykonalności
 • * analiz ekonomicznych i finansowych,
 • * analiz strategicznych i strategii rozwoju

 

Wsparcie administracyjno-organizacyjne

 • * dobór formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • * rejestracja firmy w CEIDG
 • * założenie spółki kapitałowej w systemie PRS (S24)
 • * projektowanie struktury funkcjonalnej
 • * planowanie obiegu dokumentów i trybu postępowania z nimi
 • * opracowanie regulaminów, standardów, instrukcji
 • * przekształcenie indywidualnej działalności w dowolną spółkę prawa handlowego
 • * stworzenie start-up
 • * zakup know-how, wiedzy nieopatentowanej, patentów, wyników B+R
 • * zorganizowanie własnych badań B+R
 • * organizacja współpracy z naukowcami, jednostkami badawczymi, uczelniami
 • * przygotowanie wniosków kredytowych i pożyczkowych