PL   

RPPK.01.04.01-18-0247/17

Projekt RPPK.01.04.01-18-0247/17 został zakończony sukcesem. Zrealizowany w 100% i rozliczony.