PL   

Realizujemy mikrogrant z "Nawigatora"

Już od kilku tygodni realizujemy mikrogrant z projektu "Nawigator-kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej"realizowany w ramach Działania 8.5 RPO WP 2014-2020 przez Podkarpacki Regionalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej(PROWES),który powstał na bazie konsorcjum Caritasu Archidiecezji Przemyskiej (Lider) oraz Podkarpackiej Akademii Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza (Partner).

 

Głównym celem projektu jest Promocja Ekonomii Społecznej Cele szczegółowe to ;

1.Poznanie zasad idei ekonomii społecznej

2. Przywracanie więzi społecznych

3. Reintegracja społeczna poprzez wspólną pracę

4. integracja i współpraca 9 podmiotów ekonomii społecznej z terenu podkarpacia.

5.poszerzenie wiedzy o „dobrych praktykach” w podmiotach ekonomii społecznej podkarpacia –przekazanie stworzonej w ramach projektu oferty do 50 jst z podkarpacia,150 NGO-sów z podkarpacia,16 ROPS-ów na terenie kraju,64 OWES-ów na terenie kraju

6.wzmocnienie gospodarcze 9 podmiotów biorących udział w projekcie

7.promocja ekonomii społecznej podkarpacia we wszystkich ośrodkach w kraju zajmujących się problematyką ekonomii społecznej tj 16 ROPS-ów i 64 OWES-ów na terenie kraju.

Projekt odpowiada na potrzebę promocji środowiska ekonomii społecznej a także pokazywania „dobrych praktyk” na terenie województwa podkarpackiego a także na terenie kraju. Jest bardzo możliwe ,iż uczestniczące w projekcie podmioty będą w stanie dzięki niemu zyskać przychody wynikające z wspólnej organizacji wizyt studyjnych ,możliwe będzie stworzenie bardzo zróżnicowanej oferty. Jednocześnie dzięki projektowi nastąpi dalsza integracja biorących w nim udział podmiotów co zapewne zaowocuje w najbliższej przyszłości kolejnymi wspólnymi pomysłami współpracy. Niewątpliwie wzmocni to gospodarczo wszystkie objęte projektem podmioty i da impuls dla innych.

Zakładane cele będą realizowały zapotrzebowanie;

1.poszerzenie wiedzy o „dobrych praktykach” w podmiotach ekonomii społecznej,

2.wzmocnienie gospodarcze podmiotów biorących udział w projekcie.

 

W projekcie weźmie udział 9 podmiotów z woj. podkarpackiego  uczestniczących w spotkaniach sieciujących dla podmiotów ekonomii społecznej a to;

1.Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” z Duńkowic,

2.Spółdzielnia Socjalna „Dębnianka” z Wierzawic

3.Spółdzielnia Socjalna „Rezydencja pod Platanem” z Zarzecza,

4.Spółdzielnia Socjalna „Bajkolandia” z Leżajska,

5.Spółdzielnia Socjalna „Stawiamy Ślady” z Łańcuta,

6.Klaster Ekonomii Społecznej i Innowacji „Z biegiem Sanu do rozwoju” z siedzibą w Jarosławiu/zrzesza 44 podmioty z trzech sektorów/ reprezentowany przez Fundację Klastra Ekonomii Społecznej i Innowacji ”Centrum Rozwoju”

7.Spółdzielnia Socjalna „Polifonia Projekt” z Rzeszowa

8.Stowarzyszenie B-4 z Rzeszowa

9.Spółdzielnia Socjalna „Delicja” z Wesołej.

 Projekt powstaje jako odpowiedź na zgłaszane przez tą grupę zapotrzebowanie na taką inicjatywę. Udział uczestników projektu spoza subregionu II zapewni różnorodność podmiotów, a ich doświadczenie i zaangażowanie pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów.