PL   

Ogłoszenie o zamówieniu

Szanowni Państwo Spółdzielnia Socjalna "DobryDzień" zaprasza Państwa do złożenia oferty na dostawę, uruchomienie sprzętu rekreacyjnego w ramach realizacji projektu RPPK.01.04.01-18-0247/17 Rozwój usług rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych w Spółdzielni Socjalnej "DobryDzień". Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami znajduje się na stronach internetowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ http://www.dobrydzien.com.pl/index.htm Liczymy na Państwa oferty. Z wyrazami szacunku, Leszek Wasiewicz Zastępca Prezesa Zarządu

 

Szanowni Państwo

Spółdzielnia Socjalna „DobryDzień” informuje, że rozstrzygnęła ZAPYTANIE OFERTOWE 1/DD/2018

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę :

Amar Group Sp. z o.o.; ul. Lubliniecka 1; 42-793 Sieraków Śląski; data wpływu oferty: 22-01-2018 r.; cena oferty: 102300,00 PLN netto; 125829,00 PLN brutto;


 


 

Załączone pliki